Home

Laatste wijzigingen in ons archief

Uit met de Heemkundige Kring van Gooik

Volgende activiteiten

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 13.189.005
Aantal bestanden: 1.039.413
Ontsloten informatie (MB): 506.406
Heemkundige Kring van Gooik   12.000.000 hits overschreden op onze website !!!   


Beste bezoekers van onze website,

U bent geweldig! We registreerden in de maand maart dat de kaap van 12.000.000 paginahits werd overschreden! Met gemiddeld 250.000 hits per maand mogen we zeker trots zijn. Bedankt dat jullie massaal onze website bezoeken en we hopen dat ons digitaal archief al menige oplossingen aan uw opzoekingswerk heeft mogen geven.

Uw webbeheerder,

Johnny Van Bavegem

Onze website als kennisbank over Gooik

 
Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik Afdrukken E-mail
 
Bezoek onze bibliotheek voor meer informatie.
Iedereen kan lid worden van de Heemkundige Kring van Gooik door het storten van € 20,00 op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres). Als lid zorgen we ervoor dat je 4 maal per jaar dit mooi en verzorgd tijdschrift over Gooik ontvangt. Tevens krijg je een mooie korting op al onze andere uitgaven.
 
Onze nieuwste uitgaven Afdrukken E-mail

Auteur Karolien Van Bavegem is voor haar job (marketing manager/copywriter) al zo'n 9 jaar professioneel bezig met schrijven. Ondertussen schoolde ze zich nog vijf jaar bij tot fotografe. Het is de combinatie van deze twee passies - plus haar interesse in mensen en hun verhaal - die ze tot uiting wou brengen in dit boek.

En daar is ze wonderwel in geslaagd. Ook al werden de meeste foto's genomen toen Karolien nog aan het begin van haar fotografielessen stond en is ze ondertussen al enorm geëvolueerd, toch vind ik dat deze foto's de 'Gooikse gezichten' precies in hun eigenheid weergeven.

Er zijn al heel wat werken over Gooik geschreven, uitgebracht door de Heemkundige Kring. Maar het boek dat je nu in je handen hebt, is toch wel speciaal en niet zoals de doorsnee uitgaven. Karolien ging voor een stijlbreuk en koos voor een sobere uitgave in zwart-wit. Vader Johnny Van Bavegem realiseerde het ontwerp.

 
Ghislain Potvlieghe (°1936) is orgelbouwer, musicus en organograaf. Hij gaat naar eigen zeggen al naar de negentig maar levert met dit boek een doorwrocht overzicht af van de kerkorgels in het voor de gelegenheid iets verruimde Pajottenland, in een (kleur)rijke taal om duimen en vingers bij af te likken. Je kunt al een half mensenleven lang iedere zondag ter kerke trekken en in dit boek alsnog op beschrijvingen van details botsen die je al die jaren niet eens had opgemerkt in je eigen parochiekerk. Wie dit boek leest, wil ter plaatse gaan kijken… en luisteren. Ghislain Potvlieghe schreef geen gortdroge opsomming van instrumenten met hun eigenschappen, wel een persoonlijke, doorleefde beschrijving van orgels, van de kerk waarin ze staan en van het landschap waarin die kerk prijkt. Hij lijkt met een terugwerkende kracht van eeuwen mee te kijken onder het schedeldak van opdrachtgevers en bouwers maar ook van lieden die het gebouwde achteraf verknoeiden. Want dit boek is tegelijk een ondubbelzinnige aanklacht tegen de manier waarop in het Pajottenland een aantal orgels – voor Vlaanderen soms unieke exemplaren, zoals dat van Bellingen en dat van Leerbeek – met de wanstaltige rugzak der transformatie wordt opgezadeld. Het is een dringende uitnodiging, aan al wie die handschoen opnemen durft, om deze prachtige stukken muzikaal en architectonisch erfgoed in eer te houden en waar nodig ‘tot op het bot’ te herstellen. De cd bij dit boek is nergens afzonderlijk te koop en illustreert met speciaal voor dit boek gemaakte opnamen (augustus 2016) de kwaliteit van een aantal orgels die gelukkig wel naar waarde zijn geschat door degenen die er verantwoordelijkheid voor dragen. De instrumenten zelf en de muziek die Sarah Copriau erop uitvoert vormen als het ware een muzikale reis van oude tot hedendaagse muziek en illustreren daarmee de veelzijdigheid van het Pajottenlandse orgellandschap.

Met het thema van Erfgoeddag 2016 'Rituelen' en dan voor onze streek (Het Pajottenland) specifiek 'Volkssporten', moesten we niet lang twijfelen aan het onderwerp voor die dag en bij uitbreiding voor dit nieuwe boek. Het wipschutten of handboogschieten is in ons en ieders geheugen gegrift als zijnde een typische volkssport en het had altijd iets geheimzinnigs, bijna magisch over zich. Een groep mannen - want dat was het toch tot voor kort, nu mogen vrouwen ook al mee schieten - die zich in een bepaalde, bijna elitaire groep bezighielden met het (boog)schieten naar 'vogels' die op een staak hoog in de lucht vastgehecht waren. En daar konden ze zich week na week, voor sommigen bijna dag in, dag uit, mee bezighouden: dat moest toch iets uitzonderlijks zijn.

Voor de meeste mensen is dat 'geheimzinnige' er nog altijd: ze hebben er heel veel over gehoord, maar zijn er nog nooit bij betrokken geweest en dus blijft het een min of meer onbekende sport. Veel werd er bij ons nog niet over geschreven, zeker niet de laatste tijd. Aan dat gebrek - te weinig info en historische achtergrond - is nu verholpen met dit boek. Voor Gooik was het niet te moeilijk omdat er al één en ander gepubliceerd was over de jaren heen, het kwam er op aan om over de laatste periode nog wat info te verkrijgen. Voor het overige zijn voor dit gedeelte vooral veel foto's bijgekomen, die nog nooit verschenen zijn in boekvorm.

Maar voor Leerbeek en Oetingen lag het anders. Deze twee schrijvers, René De Loecker en Roger Poelaert, moesten zo goed als van niets vertrekken om de geschiedenis van 'hun handboogmaatschappijen' te schrijven en dat was niet vanzelfsprekend. En toch hebben ze prachtig werk geleverd: d.m.v. interviews en foto's hebben ze dat vroegere schuttersgebeuren weer tot leven gebracht. Daaruit spreekt een levenslust van jonge en oude mensen uit een tijd, die zo ver weg lijkt, terwijl het soms nog geen 30 of 40 jaar geleden is... Spijtig genoeg is het enkel in Leerbeek dat deze volkssport nog voort wordt gezet, in Gooik en Oetingen is er geen handboogmaatschappij meer, over Kester is niets meer geweten of gevonden. De moderne tijd heeft deze sport in een hoekje geduwd, waar ze moeite heeft om uit te geraken. Hopelijk lukt het met dit boek, de activiteit op Erfgoeddag en wat reclame erbij, om opnieuw iets uit de grond te stampen. Hopelijk richten jonge en minder jonge mensen weer hun scherpe blik weer naar boven, om precies te schieten en weer plezier te beleven aan een heel traditionele volkssport. De toekomst zal het uitwijzen!

Dit is een reeks van 4 boeken over de ‘Groot-Gooikse’ oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog. Nu, 100 jaar na het begin van die ‘Groote Oorlog’ hebben wij toch nog genoeg informatie gevonden om de jonge soldaten van toen weer tot leven te wekken en de geschiedenis van hun oorlogsbelevenissen te vertellen. We situeren ze in hun gezin, we volgen ze in hun krijgsomstandigheden en bij diegenen die terugkeerden, proberen we hun verdere levensloop samen te vatten. Wat betekenden die jongens, die terugkwamen uit de oorlog nog in hun dorp, jaren later? Dat is de vraag die we ons ook gesteld hebben. Voor éénentwintig onder hen was er geen terugkeer meer mogelijk, zij stierven op het 'veld van eer', zoals dat genoemd wordt. Uiteraard krijgen ze een speciale plaats in de bespreking, net zoals de verschillende burgers die gedood of meegevoerd werden door de Duitsers. Het is dus geen reeks geworden, waarin je veel oorlogsbeelden ziet, maar waar eerder een hulde gebracht wordt aan de ongeveer 250 jonge mensen, die veelal in erbarmelijke, gevaarlijke of ongezonde omstandigheden moesten zien te overleven, en daarvan soms heel veel last en pijn overhielden. Het leven na de oorlog was nooit meer hetzelfde voor hen en voor hun familie. Ook dat wordt duidelijk in de verhalen van onze 4 schrijvers: René De Loecker, Willy Juwet, Frans Peetermans en Roger Poelaert. Zij zorgden ervoor dat de Leerbeekse, Kesterse, Gooikse, Strijlandse en Oetingse oud-strijders nooit meer vergeten zullen worden. Ook al is het 100 jaar geleden… Naast die 4 vaste schrijvers zorgden Pat Delrue, Luc De Visscher en Serge Moonens voor bijkomende informatie over de Eerste Wereldoorlog. Rufin De Vos was de man die veel opzoekingswerk verrichtte voor de verschillende auteurs.
 
Copyright © 2017 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be