150 jaar monniken in Affligem

Dit jaar is het juist 150 jaar geleden dat vanuit Dendermonde het kloosterleven in de oude abdij Affligem opnieuw begon nadat de Franse Revolutie in 1796 een einde had gemaakt aan het kloosterleven in de belangrijkste abdij van het hertogdom Brabant. Affligem is de oudste benedictijnerabdij van de Nederlanden die tot op heden bewoond is door monniken. In dit boek komen de 191 monniken aanbod die de laatste 150 jaar in Affligem woonden en wonen. 

‘De auteur heeft vermeden dat het een droge, zakelijke opsomming werd van data en realia en is erin geslaagd het geheel levendig te houden door gebruik te maken van typerende anekdotes, die de beschreven broeders een menselijk en realistisch gelaat geven. En het resultaat mag er zijn: het boek bevat een levensschets en een foto van alle monniken die sinds de terugkeer in Affligem de religieuze geloften hebben afgelegd, alsmede die van enkele geprofeste monniken van andere abdijen die hier enige tijd verbleven hebben. Het is uiteraard geen werk om ineens van a tot z door te lezen, maar een boek om met veel belangstelling kennis te maken met een rijk monastiek verleden zowel van de abdij als van de beschreven confraters. Graag zeg ik: neem en lees.’ Abt emeritus Jan Goetghebeur

Voorintekenen voor 10 september 2020: 29 € (+ 8 € verzendingskosten) - Stort het juiste bedrag vóór 10 september op BE12 4390 1082 5192 van VZW Abdij Affligem met vermelding: abdijboek Affligem + adres. Afhalen vanaf 14 november 2020 in het Religieus Centrum van de abdij Affligem of bij de auteur Frank Teirlinck. Verkoop in het Religieus Centrum van de abdij Affligem vanaf 14 november: 39 euro. Alle inlichtingen en online bestellen: www.abdijboekaffligem.be

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 26.290.788
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top