De Heilige Drievuldigheidsprocessie

De zondag na Pinksteren gaat in Kester traditiegetrouw de Heilige Drievuldigheidsprocessie uit. In de volksmond noemt men deze de Paardenprocessie omdat het voetvolk begeleid wordt op de Ommegang door een stoet ruiters.

Kesterlingen zijn heel fier op hun Ommegang die vermoedelijk al eeuwen traditiegetrouw wordt georganiseerd uit dankbaarheid voor het vrijwaren van de dorpelingen van de pest.
Op 21 mei 1871 werd de Gilde van het Paardenvolk opgericht met het unieke doel “De Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijze te vergezellen”. In 2021 vieren we de 150 jaar dat zij de processie organiseren en begeleiden.
Uit eerbetoon en om bij te dragen dat de traditie blijvend wordt voortgezet, ben ik enkele jaren geleden begonnen deze Processie te documenteren met beeldmateriaal. De eerste jaren ietwat schuchter, achterin bij het voetvolk, later voorin met meer aandacht voor de ruiters, het voetvolk en de toeschouwers langsheen de route. Inmiddels heb ik dit al 11 jaar (in 2 periodes) gedaan. In dit boek groepeer ik een selectie beelden uit deze 11 edities.
Met het boek wil ik hulde brengen aan Het Paardenvolk en alle Kesterlingen die zich inspannen om de Processie ieder jaar te laten uitgaan en zo de traditie in stand houden.

Nog geen lid van onze Kring?

Lid van de Heemkundige Kring worden kan je voor slechts € 25,00

 

IK WIL NU LID WORDEN

 PERSBOEK 2022 is klaar!

Heb je graag een persboek met hierin alle persartikels over Gooik?

Dat kan voor slechts € 20 (lid)

IK BESTEL NU EEN PERSBOEK

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 34.981.028
  • Aantal bestanden: 1.464.484
  • Ontsloten informatie: 645.007 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 15.868.495

Zoeken

Back to Top