Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis
  Johnny Van Bavegem
  118
  9789082785258
  D/2021/4794/1
  Archief HKK @ De Cam
  -
  2021
  BOEK46
  
  Boek46.pdf

Inhoud

Beschrijving

Willy is te Kester geboren in 1936 en liep er school tot hij als intern naar Edingen en het Collège Saint-Augustin verhuisde voor zijn Grieks-Latijnse humaniora. Na de toen gebruikelijke legerdienst begon in 1957 zijn ambtelijke loopbaan in de cultuursector. Aan het Hoger Instituut voor Handels- en Bestuurswetenschappen behaalde hij in 1962 zijn diploma Bestuurswetenschappen. In 1997 verliet hij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, als directeur-generaal van de Administratie Kunst, bevoegd voor alle aspecten van de professionele kunst.

In al die jaren was hij tevens auteur van tal van publicaties, o.m. van ‘Lannoo’s Groot Museumboek’, van inleidingen tot kunstboeken, van vertalingen (o.m. ‘Mathias Sandorf’ van Jules Verne), van bijdragen tot tijdschriften voor kunst en cultuur. Hij behoorde tot de eerste redactieploeg van Knack en zorgde er voor wekelijkse bijdragen over kunstenaars, tentoonstellingen en veilingen. Als kunstambtenaar en -criticus werd hij, overal te lande, inleider van eindeloos vele tentoonstellingen en kunstmanifestaties. Zijn ambtelijke taken verruimden zijn culturele horizonten tot ver buiten de eigen landsgrenzen.

Maar Kester, met zijn heden en verleden, zijn mensen, scholen en verenigingen, bleef immer de hoogste aandacht behouden. Zijn archief ter zake blijft immens, zijn engagement constant. De Gooikse Cultuurparel 2007 dankte hem hiervoor. Met dit nieuwe boek, gewijd aan de jubilerende fanfare en haar muzikanten, zet hij logischerwijs zijn geboortedorp andermaal in het volle zonlicht. Zo moge het blijven…

DOORZOEK ONS GELUIDSARCHIEF

Met 690 liedjesteksten en -boeken

GELUIDSARCHIEF

LIEDJESBOEKEN

DOORZOEK ONS QUIZARCHIEF

Met bijna 2.000 quizvragen en antwoorden

QUIZVRAGEN

QUIZUITSLAGEN

Nog geen lid van onze Kring?

Lid van de Heemkundige Kring worden kan je voor slechts € 25,00

 

IK WIL NU LID WORDEN

 PERSBOEK 2023 is klaar!

Heb je graag een persboek met hierin alle persartikels over Gooik?

Dat kan voor slechts € 20,00 (lid)

IK BESTEL NU EEN PERSBOEK

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 41.033.969
  • Aantal bestanden: 1.475.799
  • Ontsloten informatie: 672.932 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 14.991.097

Zoeken

Back to Top