Gebruik van deze archiefsite

Inhoud van de archiefsite

De informatie op deze archiefsite wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. De Heemkundige Kring van Gooik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om de op deze site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Wij nodigen u dan ook uit de archiefsite regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

Intellectuele eigendom

De gegevens van deze site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privégebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Heemkundige Kring van Gooik. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van de Heemkundige Kring van Gooik en van derden te respecteren. De verspreiding van foto’s en teksten op de site van de Heemkundige Kring van Gooik mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Heemkundige Kring van Gooik.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 30.535.288
  • Aantal bestanden: 1.469.030
  • Ontsloten informatie: 628.924 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.109.519

Zoeken

Back to Top