Heemkundige Kring van Gooik

Er zijn geen contactpersonen om weer te geven

Subcategorieën

 • Algemene Vergadering 9

  • De Algemene Vergadering werd opgericht door de stichters van onze VZW bij het oprichten van de VZW zelf: in de oorspronkelijke oprichtingsakte en de statuten wordt de algemene vergadering benoemd, worden de leden bekendgemaakt en de bevoegdheden uitgeschreven.
  • De eerste leden van de Algemene Vergadering zijn de stichters zelf. Nadien kunnen nog andere leden toetreden. De statuten moeten de formaliteiten voorzien hoe potentiële nieuwe leden zich kandidaat moeten stellen en wie uiteindelijk de kandidatuur al dan niet zal aanvaarden. 
  • De leden van de Algemene Vergadering zijn de 'effectieve leden' van de VZW. Alleen deze effectieve of statutaire leden hebben stemrecht in de algemene vergadering; toegetreden leden of abonnees niet.
  • Als hoogste gezag van de VZW zal de Algemene Vergadering 'controle' uitoefenen over het bestuursorgaan. De Algemene Vergadering neemt de belangrijkste beslissingen, het bestuursorgaan zal ze uitvoeren onder toezicht van de Algemene Vergadering.
  • De Algemene Vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden zijn 'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden.
 • Bestuursorgaan 4

  • Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan, belast met het bestuur van onze vereniging. Alle bevoegdheden die niet wettelijk of expliciet aan de Algemene Vergadering toegekend zijn komen toe aan het bestuursorgaan.
  • Deze vergadering is het 'uitvoerend orgaan' van de VZW (daar waar de Algemene Vergadering het 'beslissend' orgaan is), ondergeschikt aan de Algemene Vergadering. In de praktijk lijkt het soms dat het bestuursorgaan veel meer te zeggen heeft dan de Algemene Vergadering, maar schijn bedriegt. Het is niet omdat het bestuursorgaan veel vaker samenkomt en het eigenlijke dagelijks bestuur van de vereniging uitvoert, dat de raad ook het meest te zeggen heeft. De algemene beleidslijnen van de vereniging komen van de Algemene Vergadering.
 • Dagelijks bestuur 4

  • Het dagelijks bestuur is een uit het bestuur aangewezen groep personen die in de plaats van dat bestuur beslissingen neemt die geen of weinig uitstel verdragen.
  • Meestal bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester, soms aangevuld met een extra bestuurslid. Het dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het bestuur. Dit is vastgelegd in een document, afhankelijk van de bestuursvorm.
  • Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het bestuur of aan een algemene ledenvergadering.
 • Medewerkers - vrijwilligers 21

  • Deze groep mensen omvat onze vrijwilligers/medewerkers en de schrijvers van artikels en/of boeken.

Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 45.608.269
 • Aantal bestanden: 1.524.054
 • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top