Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik

Iedereen kan lid worden van de Heemkundige Kring van Gooik door het storten van € 25,00 op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres). 

Als lid zorgen we ervoor dat je 4 maal per jaar een mooi en verzorgd tijdschrift over Gooik ontvangt. Tevens krijg je een mooie korting op al onze andere uitgaven. Als je lid wordt in het midden van het jaar, krijg je nog alle reeds uitgegeven tijdschriften van dit jaar toegezonden. Je kan ook betalen d.m.v. deze QR-code. Open uw bank-app op de smartphone en scan deze code om meteen uw lidgeld te betalen.

€ 25,00
Lidgeld HKK Gooik

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.612.526
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top