Privacyverklaring

De Heemkundige Kring van Gooik hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van leden en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website van de Heemkundige Kring van Gooik of via een ander kanaal van de Heemkundige Kring van Gooik en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR-wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Heemkundige Kring van Gooik niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De Heemkundige Kring van Gooik respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De Heemkundige Kring van Gooik houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 47.124.751
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top