Documenten en bestanden

Voor de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn we op zoek naar één of meerdere vrijwilligers, die zich willen engageren om de inventarisatie van ons papieren erfgoed op zich te nemen. Je beslist zelf hoeveel tijd je aan dit project wenst te besteden, en je bepaalt zelf je eigen tempo. Na een korte opleiding kan je zelfstandig verder en spreek je af met onze voorzitter Jean-Paul De Loecker. Deze inventarisatie gebeurt in onze archiefzolder in gemeenschapscentrum De Cam.
Interesse om mee te werken aan ons ontsluitingsproject? Contacteer ons dan zeker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dank bij voorbaat.

Subcategorieën

 • Categorie Akten Akten

  -

 • Categorie Archiveren en digitaliseren Archiveren en digitaliseren

  -

 • Categorie Bescherming van erfgoed Bescherming van erfgoed

  Dit zijn voornamelijk ministeriële besluiten ter bescherming van ons erfgoed.

 • Categorie Breedbeeld en Klankbeeld Breedbeeld en Klankbeeld

  "Breedbeeld" is een innoverend project van de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant met als doel verenigingen, scholen, gemeentebesturen en ook individuele partners aan te zetten tot samenwerking rond het thema ''cultureel erfgoed en landschap''. Want de ervaring heeft geleerd dat samenwerking loont. Zij vergroot immers niet alleen de slagkracht van een project, zij zorgt ook voor nieuwe dynamiek en een frisse wind doorheen vast(geroest)e waarden. Samenwerking is natuurlijk een ruim begrip en eigenlijk willen we dat zo houden. Verenigingen van verschillende slag, gemeentebesturen, individuele partners uit de verscheidene gemeenten... tal van verschillende combinaties zijn nu eenmaal mogelijk. Over de gemeentegrenzen en over de grenzen van sectoren heen. En wij gaven alvast zelf het goede voorbeeld, want om Breedbeeld praktisch uit te werken, sloegen de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de handen in elkaar.

  Om Breedbeeld zo grondig mogelijk uit te werken, werd binnen de provincie gekozen voor een welbepaald, afgebakend gebied. En daarom viel onze keuze op het Pajottenland, waar landschap en erfgoed een rol van betekenis spelen. Meer bepaald de negen meest zuidelijke gemeenten van de regio: Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

  Naast de actuele positieve en prettige voordelen die samenwerking biedt, leidt zij op termijn ook tot het uitbouwen van een netwerk. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2005, wanneer de provincie Vlaams-Brabant en het CAG Breedbeeld aan de regio doorgeven, er een duurzaam netwerk gegroeid is. Een cluster die bouwt aan het conserveren, bewaren en behouden van het rijke cultureel erfgoed in de regio.

  De eerste hoekstenen voor zo een netwerk zijn al gelegd. De musea en andere erfgoedbeheerders uit de Breedbeeldregio besloten immers om samen met de provincie een overlegplatform te creëren. Zo willen ze tot een betere ontsluiting, een meer doordachte presentatie en een efficiëntere promotie van hun erfgoed komen. De regio beschikt inderdaad over een gevarieerd en uitgebreid erfgoed. Zij het tevens eerder versnipperd en vaak onbekend. Intussen realiseerden de partners van het samenwerkingsverband een eerste gemeenschappelijk project: een eigen brochure ''Erfgoed, erg goed in het Pajottenland. Een breed beeld''. Hierin worden de deelnemende partners met hun collectie voorgesteld. Even belangrijk is het luik algemene informatie met betrekking tot het plaatselijke erfgoed. De brochure laat de lezer dus toe nieuwe en verrassende plaatsen ontdekken, waarvan hij wellicht voordien het bestaan niet eens kende. Meteen een aanzet om actief op zoek te gaan naar "nieuwe" stukjes erfgoed in het Pajottenland.

  Het project Breedbeeld is officieel afgesloten. De laatste publicatie verscheen in het voorjaar van 2006, een bevattelijke methodologie voor lokaal historisch onderzoek in de Breedbeeld regio.

 • Categorie Brochures en folders Brochures en folders

  Allerhande folders en brochures.

 • Categorie Cultuurparels Cultuurparels

  -

 • Categorie Documenten Documenten

  Allerhande documenten met informatie.

 • Categorie Externe documentatie Externe documentatie

  Boeken en informatie afkomstig van de overheid, zoals de provincie, en partners.

 • Categorie Familiekunde Familiekunde

  Onze Heemkundige Kring van Gooik startte met een nieuwe reeks uitgaven. Na de succesvolle "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" is er nu de "Gooikse familiekunde". Het is de bedoeling dat mensen die hun familiestamboom willen schrijven en uitgeven, hiervoor kunnen rekenen op onze hulp. Als Heemkundige Kring geven we de nodige logistieke steun om van uw familieverhaal een mooie uitgave te maken.

  Tevens startten we met een genealogische gecentraliseerde gegevensbank. Het is nl. zo dat veel van wat je zoekt, al door anderen werd opgezocht en gevonden. Laat ons beginnen met een vaststelling: een kwartierstaat is een stamboom van al je voorouders, eigenlijk een piramide op zijn kop. De punt van die piramide ben jij en de basis van de piramide zijn je verste voorouders. Je krijgt daardoor de indruk dat er vroeger ontzettend veel mensen geleefd hebben. Niets is minder waar, want door onze jarenlange ervaring hebben we al kunnen merken, dat er veel meer kwartierverlies optreedt dan er wordt vermoed. Vandaag leven er ontzettend veel mensen.
  Precies omdat we ervan overtuigd zijn dat ontzettend veel mensen vandaag afstammen van ontzettend weinig mensen uit de jaren 1600, zijn we begonnen met het verzamelen van allerlei oude en nieuwe stambomen, die dan gekoppeld worden aan onze bestanden. Oude stambomen, die maar in één exemplaar meer beschikbaar zijn, en nieuwe stambomen worden gekopieerd. Alle verzamelde papieren stambomen worden gedeponeerd in de bibliotheek van de Heemkundige Kring van Gooik. Die stambomen kunnen door elke bezoeker worden geraadpleegd.
  Het is de bedoeling om stambomen en kwartierstaten in gebruiksvriendelijke computerprogramma's in te tikken. We zoeken daarvoor ook een aantal vrijwilligers. We hopen dat er onder onze lezers mensen zijn die oude of nieuwe stambomen bij familieleden of buren weten zitten en ons willen helpen bij ons project. Geef ons een seintje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Anderzijds willen we ook mensen leren kennen, die al hun kwartierstaat of stamboom ingetikt hebben. Van hen hadden we graag een gedcom-bestand.
  Een digitale stamboomdatabank met 100.000 personen bij u thuis? Het kan deze week nog, dankzij het gratis gedcom-project onder leiding van Johnny Van Bavegem. Deze gratis gegevensbank zal het stamboomonderzoek naar uw voorouders in een stroomversnelling brengen. Wij gebruiken softwareprogramma's die u toelaten binnen enkele seconden gedcoms te bekijken met de genviewer. Op die manier vindt u razendsnel gegevens over gemeenschappelijke personen met voorouders en afstammelingen.

 • Categorie Gedcom-project Gedcom-project

  Het is de bedoeling om op termijn stambomen en kwartierstaten in gebruiksvriendelijke computerprogramma's in te tikken. We zoeken daarvoor ook een aantal vrijwilligers. We hopen dat er onder onze lezers mensen zijn die oude of nieuwe stambomen bij familieleden of buren weten zitten en ons willen helpen bij ons project. Geef ons een seintje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Anderzijds willen we ook mensen leren kennen, die al hun kwartierstaat of stamboom ingetikt hebben. Van hen hadden we graag een gedcom-bestand. Het spreekt vanzelf dat wie zijn gedcom aan ons geeft, een gedcom van al onze vrienden krijgt.

  In mensentaal: wie ons zijn stamboom onder gedcom-vorm bezorgt, krijgt een databank met stamboomgegevens van tienduizenden mensen terug. Het aantal personen ligt zo hoog, omdat we voor ons project al gedcoms verzamelen in één centrale databank.
  Een digitale stamboomdatabank met 100.000 personen bij u thuis? Het kan deze week nog, dankzij het gratis gedcom-project onder leiding van Johnny Van Bavegem. Deze gratis gegevensbank zal het stamboomonderzoek naar uw voorouders in een stroomversnelling brengen. Wij gebruiken softwareprogramma's die je toelaten binnen enkele seconden gedcoms te bekijken met de genviewer. Op die manier vindt u razendsnel gegevens over gemeenschappelijke personen met voorouders en afstammelingen.
  U gelooft in het gedcom-project? De afspraak tussen onze gedcom-vrienden is vrij eenvoudig: wie zijn gedcom digitaal opstuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. krijgt de gegevens van de huidige gedcom-vrienden, maar ook in de toekomst worden je via e-mail updates van bestaande gedcoms gratis gemeld. Iedereen deelt alles met iedereen en iedereen krijgt alles van iedereen.
  Wie nog geen stamboomprogramma's heeft, kan deze hier gratis vinden.

 • Categorie Geodetische referenties Geodetische referenties

  De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

  Veel mensen kennen het vakgebied vooral als landmeten. Fotogrammetrie behoort echter ook tot de disciplines van de geodesie. Een andere tak betreft de registratie van het gebruik van onroerend goed, waarbij zowel het juridische als het technische aspect aan de orde komt.

  Geodesie houdt zich ook bezig met zaken als het bestuderen van het aardse zwaartekrachtveld, rotatiegedrag van de aarde, het aanmeten van deformaties door platentektoniek. Met de opkomst van de ruimtevaart en de introductie van GPS neemt de ruimtegeodesie een steeds belangrijkere plaats in.

 • Categorie Handleidingen en opleidingen Handleidingen en opleidingen

  -

 • Categorie Koning Boudewijnstichting Koning Boudewijnstichting

  -

 • Categorie Notulen Gemeenteraad Gooik Notulen Gemeenteraad Gooik

  Notulen van de zittingen van de gemeenteraad van Gooik.

 • Categorie Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Gooik Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Gooik

  Notulen van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Gooik.

 • Categorie ODIS ODIS

  ODIS is een dynamische contextuele databank. Tal van gegevensreeksen, werkinstrumenten en repertoria worden er samengebracht. Ze worden aanhoudend door de partners aangevuld, geactualiseerd en met elkaar verbonden. ODIS pleit als onderzoekssteunpunt voor vernieuwend, multidisciplinair en comparatief studiewerk over het middenveld. Het wil de kruisbestuiving tussen wetenschappelijke onderzoekers en de verantwoordelijken van het betrokken erfgoed bevorderen.

 • Categorie Officiële documenten Officiële documenten

  In deze categorie vind je documenten zoals ministriële besluiten voor bescherming van erfgoed, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...

 • Categorie Ontsluiting heemkundig archief Ontsluiting heemkundig archief

  In deze categorie vind je allerhande informatie over onze beleidsvisie en actieplan tot de ontsluiting van ons heemkundig archief via een publieke website. Tevens zijn hier indexen en registers te vinden van allerhande archieven en uitgaves, ook van andere heemkundige kringen.

 • Categorie Oorlog Oorlog

  -

 • Categorie Opzoekingen Opzoekingen

  Oude documenten en gegevens uit archieven zijn onder deze categorie verzameld.
  Tevens vind je hier eindwerken en thesissen die gebruikt kunnen worden in heemkunde en erfgoed.

 • Categorie Oude ambachten Oude ambachten

  -

 • Categorie Presentaties en opleidingen Presentaties en opleidingen

  Hier vind je presentaties van over allerlei uiteenzettingen en informatie-avonden waar we in het verleden bij betrokken waren, of die we zelf organiseerden.

 • Categorie Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen

  Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen de huidige gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.
  Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo'n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

 • Categorie Zoek- en wandeltochten Zoek- en wandeltochten

  -


Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 45.599.542
 • Aantal bestanden: 1.524.054
 • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top