Persarchief

Op deze archiefsite is het mogelijk om alle artikels die ooit door de journalisten en fotografen van Editiepajot, Persinfo en Belga Press over Gooik werden verzameld, te raadplegen. Hiermee startten we op 1 juni 2015, maar we proberen om alsnog oudere persartikels te traceren en te archiveren. We archiveren hier de artikels zelf, en eens per maand worden automatisch nieuwe artikels opgehaald van de verschillende nieuwswebsites.

Tevens hebben we alle persartikels gelezen en onderverdeeld in trefwoorden, per onderwerp, per vereniging en per individu.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.608.452
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top