Signa romana

Het comité voor de bevordering van het onderzoek in de Gallo-Romeinse archeologie brengt instellingen, universiteiten en musea uit de drie gewesten van België samen. Het comité organiseert jaarlijks een colloquium en geeft een tijdschrift uit dat een overzicht biedt van de recent verrichte werkzaamheden op het gebied van de Gallo-Romeinse archeologie, zowel in België als in de aangrenzende regio’s.

De Romeinendagen vinden afwisselend in één van de drie Belgische gewesten plaats. Het evenement heeft als doel een ontmoetings- en communicatieplek aan te bieden voor onderzoekers met belangstelling voor de Romeinse geschiedenis van onze streken. Het is bovendien een gelegenheid om snel kennis te nemen van de recente ontdekkingen en onderzoeksprojecten op dit gebied en kan misschien de opstart van bijkomende inspireren.

Signa is een tijdschrift dat één maal per jaar verschijnt en een overzicht geeft van de werkzaamheden die recent in België verricht werden. Het laat de diverse onderzoekers toe snel hun ontdekkingen op het gebied van de Gallo-Romeinse archeologie kenbaar te maken. Het doel is in de vorm van korte bijdragen een weerklank van het geheel van het onderzoek te geven. Signa is voor een lezerspubliek van specialisten bedoeld.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 37.983.015
  • Aantal bestanden: 1.475.799
  • Ontsloten informatie: 672.932 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 14.991.097

Zoeken

Back to Top