Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis
  Johnny Van Bavegem
  180
  9789464597448
  D/2023/4794/2
  54
  Archief HKK @ De Cam
  -
  2023
  BOEK54
  ,
  Boek54.pdf

Beschrijving

Dit boek is een document dat de geschiedenis van de BJB-KLJ beweging in Gooik en Strijland vertelt, gedurende de periode van 1925 tot 1975 (in Strijland leeft de KLJ nog steeds verder bij de meisjes!). Het is gebaseerd op documenten en foto’s van personen en archieven. Daarnaast werden gesprekken en interviews gehouden met oud-leden van de beweging, met vele leuke en ook diepmenselijke anekdotes als resultaat. Deze 2 bronnen werden bijeengebracht tot één geheel, dat vlot leest, veel (unieke) foto’s bevat en veel vroegere BJB’ers en KLJ’ers zal terugvoeren naar een mooie tijd in hun jeugd. Maar ook andere lezers zullen geïnteresseerd raken in dit boek, waarin nostalgie naar een rustiger tijdperk een grote rol speelt.

De twee auteurs zijn Jozef De Neef en Michel Doomst. De eerste was ooit jaren voorzitter van de BJB en kent de geschiedenis ervan als niemand anders. De tweede is als interviewer en schrijver van de gesprekken onmisbaar geweest om die vele anekdotes in een vloeiende tekst vast te leggen. Dankzij deze twee mannen leeft de BJB-KLJ-beweging voor altijd voort in dit boek en in ieders geheugen.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 40.668.830
  • Aantal bestanden: 1.475.799
  • Ontsloten informatie: 672.932 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 14.991.097

Zoeken

Back to Top