Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis
  Johnny Van Bavegem
  136
  9789464597462
  D/2024/4794/1
  56
  Archief HKK @ De Cam
  -
  2024
  BOEK56
  
  Boek56.pdf

Inhoud

 • Woord vooraf - - pag. 3
 • Inhoudstafel - pag. 5
 • Hoofdstuk 1 - Het “Kuur” van “Guuëk” - mensen waar muziek in zat - - [] - pag. 6
 • Hoofdstuk 2 - In historische vogelvlucht over de koorgeschiedenis... - mensen waar muziek in zat - - [] - pag. 8
 • Hoofdstuk 3 - Tim Juwet: de immer attente dirigent - - [] - pag. 28
 • Hoofdstuk 4 - Josepha houdt altijd de vinger aan de pols voor de kassa - - [] - pag. 38
 • Hoofdstuk 5 - Frans De Smet gaf het Gooikse koor een dorpshart - - [] - pag. 54
 • Hoofdstuk 6 - Firmin en Denise recht uit de Kwakenbeekse vijver - - [] - pag. 70
 • Hoofdstuk 7 - Vier op een rij: families Walckiers en Van Ginderdeuren - - [] - pag. 78
 • Hoofdstuk 8 - Gustaaf Vandendaele: een oor en oog voor fijne muziek - - [] - pag. 87
 • Hoofdstuk 9 - Hoe was de teneur bij de tenoren? - - [] - pag. 100
 • Hoofdstuk 10 - René en Jos hebben altijd “gebast” in het koor - - [] - pag. 108
 • Hoofdstuk 11 - De “singing ladies” van het koor - - [] - pag. 117
 • Addendum - [] - pag. 131

Beschrijving

De geschiedenis vertellen van het kerkkoor van Gooik is geen gemakkelijke opgave, vermits er toch een voortdurende verschuiving is van leden doorheen de jaren en ook omdat er niet zo veel is van neergeschreven. Gelukkig waren er twee elementen die dit vergemakkelijkten: eerst en vooral was er het uitgebreide archief van secretaris-penningmeester Josepha Kestens en ten tweede was er het doorzettingsvermogen van auteur Michel Doomst om die geschiedenis toch op één of andere manier neer te schrijven.

Dankzij de niet-aflatende energie van Michel Doomst is dit boek afgewerkt. Al die bezoeken werden afgelegd, de interessante informatie verzameld en tot teksten verwerkt. En zo is het een document geworden van een vereniging in het Gooikse, die toch wel haar belang heeft in de geschiedenis van de kerk en het kerkwezen in het centrum van het dorp.

Het is een vlot verhaal geworden over ons Sint-Niklaaskoor uit Gooik, dat gemakkelijk leest en dikwijls een lach tovert op je gelaat als je die fijne herinneringen tot leven ziet komen. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in beelden komt die geschiedenis naar buiten.

Geniet van dit boek over het Gooikse kerkkoor. Laat je meeslepen in het verhaal en herbeleef wat al die vrijwillige zangers en zangeressen hebben verwezenlijkt. Laat hun enthousiasme je betoveren en luister naar hun gezang, zowel in de kerkelijke als de wereldlijke liederen!

Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 47.123.015
 • Aantal bestanden: 1.524.054
 • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top