Bronmateriaal en werkdocumenten

Hier vind je allerlei bronmateriaal en werkdocumenten die gebruikt werden om één of meerdere van onze boeken uit de reeks "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" te schrijven. Je vindt er tevens bronmateriaal dat nog niet gebruikt werd. Ook de originele gescande parochieregisters werden hier onder gebracht. 

Subcategorieën

  • Categorie Kadasterkaarten, -boeken en -indexen Kadasterkaarten, -boeken en -indexen

    Alle kadasterkaarten, kadasterboeken en kadasterindexen van Groot-Gooik werden gedigitaliseerd en zijn hier ter beschikking. Sommige kadasterkaarten werden getekend door landmeter A. Knaap en dateren van rond 1830. Ook bevatten de kaarten niet altijd een aanduiding van het noorden, waarbij de bovenkant niet automatisch naar het noorden wijst. Andere kadasterkaarten werden getekend door Vander Maelen en bevatten ook de originele indexen.

    Deze kaarten werden ter beschikking gesteld door het kadaster van Halle. Met dank aan Jan Erkelbout.


Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.601.415
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top